Algemene verkoopvoorwaarden

Maison Dînette

138 Rue de Perk

1630 Linkebeek

België

Email : info@maisondinette.be TVA : BE 0759.179.408


Bank Fintro

IBAN : BE86 1431 1846 1050 BIC/ SWIFT: KREDBEBB


De algemene voorwaarden zoals hieronder beschreven zijn van toepassing op de producten aangeboden door Maison Dînette en gelden voor alle leveringen. Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden. De algemene voorwaarden van Maison Dînette kunnen alleen worden toegepast volgens het Belgische recht.


 • De overeenkomst tussen Maison Dînette en u als koper komt tot stand op het moment dat u de voorwaarden van Maison Dînette heeft aanvaard en vervuld. Het ontbreken van een eenvoudige handtekening verandert niets aan de verplichte aankoop en aanvaarding van de voorwaarden.  De verkoper blijft eigenaar van alle producten tot het moment van volledige betaling. 

 • Maison Dînette heeft het recht een bestelling te weigeren of aanvullende voorwaarden te stellen, zoals bij grote bestellingen, bestellingen geplaatst door minderjarigen, onvolledige procedures, problemen met eerdere bestellingen... 

 • Maison Dînette bevestigt altijd de aankoop per e-mail. De overeenkomst komt niet tot stand zonder de verzending van de bevestiging per e-mail.

 • Betaling voor de producten gekocht bij Maison Dînette vindt alleen plaats via de aangeboden betaalmethoden.

 • De verkoper blijft eigenaar van alle producten tot het moment van volledige betaling.

 • Om de veiligheid van online betalingen en uw persoonlijke gegevens te waarborgen, worden transactiegegevens vergrendeld met SSL-technologie bij verzending via internet. U heeft geen speciale software nodig om uw betalingen via SSL uit te voeren.
   
 • De algemene voorwaarden en de bevestigingsmail zijn opgesteld in de taal van de website.
 • De leveringstermijnen opgelegd door Maison Dînette zijn niet definitief.

 • Zodra de bestelde producten op het opgegeven adres zijn afgeleverd, zijn de risico's met betrekking tot het product voor rekening van de koper. 

 • Bij levering naar het buitenland kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn.

 • De verzend- en transportkosten worden aan u meegedeeld voordat uw aankoop wordt bevestigd. Als de transportkosten niet automatisch kunnen worden berekend, geven wij u een schatting van de kosten.
 • De informatie, afbeeldingen, mondelinge communicatie, enz. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die per telefoon of e-mail worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid aan u geleverd. Maison Dînette is niet verantwoordelijk voor adviezen, drukfouten op de website of technische gegevens verstrekt door leveranciers.


 • De producten aangeboden door Maison Dinette voldoen aan de geldende wettelijke normen en kunnen online worden verkocht.


 • Het is mogelijk dat Maison Dînette links van andere websites opneemt die interessant kunnen zijn voor de bezoeker. Deze soorten links worden uitsluitend ter informatie opgenomen. Maison Dînette kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen.


 • De inhoud van deze website, inclusief merken, logo's, ontwerpen, gegevens, data, productnamen, teksten, afbeeldingen, enzovoort, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Maison Dînette of aan derden die rechthebbenden zijn.


 • Maison Dînette behandelt vragen en klachten binnen een redelijke termijn van 7 dagen.
 • Alle aanbiedingen en contracten kunnen alleen worden toegepast volgens het Belgische recht. Beperking van aansprakelijkheid.


De informatie op de website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden. Daarom kan deze informatie niet worden beschouwd als persoonlijk, professioneel of juridisch advies door de bezoeker. Maison Dînette streeft ernaar ervoor te zorgen dat de beschikbare informatie volledig, correct, nauwkeurig en up-to-date is. Ondanks haar inspanningen kunnen er echter onjuistheden voorkomen. Indien de verstrekte informatie fouten bevat of niet beschikbaar is, zal Maison Dînette al het nodige doen om de situatie zo snel mogelijk te corrigeren. Maison Dînette kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt door de informatie op deze website. Als u fouten in de verstrekte informatie op de website opmerkt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de beheerder.


De inhoud van deze website (inclusief links) kan op elk moment worden gewijzigd, aangepast of aangevuld, zonder voorafgaande aankondiging of mededeling.

• Alle prijzen worden voorafgaand aan de betaling vermeld. Deze worden weergegeven in euro's inclusief btw. De verzendkosten worden apart vermeld.

Maison Dînette kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik van deze site of een andere, inclusief alle opgenomen links en hyperlinks, en voor eventuele verlies, onderbrekingen van werk, beschadiging van programma's of andere gegevens van het computersysteem, hardware, software of andere van de gebruiker.


De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of er indirect naar verwijzen. Dit impliceert geenszins een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Maison Dînette verklaart nadrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of andere kenmerken van deze websites, noch aansprakelijk kan worden gesteld voor de inhoud of kenmerken ervan, noch voor enige vorm van schade veroorzaakt door het gebruik ervan.